2554

เกษียณอายุและเกษียณก่อนอายุ ปี 2554 
(Retired and retire early age.)
ประภา พิศาลรัตนคุณ สุธีรพร ประสานนาม กิจจา แสงสว่าง นวพร สกุลทับ ณัฐนพ ชนะบวรบุตร เกษียณอายุและเกษียณก่อนอายุ ปี 2554 และผู้บรรจุใหม่ ยงยุทธ ธวัชวงษ์ อรณิช ศศิบุตร นมัสการเจ้าอาวาสวัดเขาวัง โดยการนำของ ผอ.เสน่ห์ โอฐกรรม ปัญญา เด่นดำรง ปัญญา มณีดำ

ไม่มีความคิดเห็น: